logo

Tel.886-3-8538811/886-936181020

No.305, Gancheng 1st St., Ji’an Township, Hualien County 973, Taiwan (R.O.C.)

Fax.886-3-8538053

Email:.h305tw@gmail.com